Măsuri luate pentru asigurarea securităţii prelucrării datelor.

SC GREEN IDEAS GROUP MTC SRL ia toate măsurile tehnice ṣi organizatorice adecvate pentru protejarea datelor cu caracter personal împotriva distrugerii accidentale sau ilegale, pierderii, modificării, dezvăluirii sau accesului neautorizat.

1. Utilizatorii care au acces la baza de date a informaţiilor cu caracter personal sunt doar din personalul unităţii, fiecare dintre aceṣtia accează baza de date cu propriul nume de cont ṣi parola (după 3 introduceri greṣite a parolei contul se blochează). Toţi utilizatorii sunt obligaţi să păstreze confidenţialitatea datelor la care au acces, iar la fiecare terminare de sesiune în baza de date vor închide sesiunea . În cazul în care unul sau mai mulţi utilizatori sunt revocaţi din diverse motive conturile de acces se suspendă automat.

2.  Utilizatorii accesează datele cu caracter personal numai pentru îndeplinirea atribuţiilor de servici;

3.  Orice operaţiune de colectare ṣi/sau modificare a datelor cu caracter personal de către utilizatori sunt înregistrate permanent (se înregistrează utilizatorul, data, ora ṣi tipul modificării); de asemenea sunt înregistrate ṣi toate logările ṣi delogările tuturor utilizatorilor la baza de date;

4. La intervale de timp (3 luni) se efectuează o copie de siguranţă a bazei de date;

5. Computerele de la care se accesează baza de date a informaţiilor cu caracter personal sunt în încăperi la care accesul este restricţionat; unităţile de calcul au implementate soluţii de protecţie antivirus, antispam ṣi firewall updatate la zi. 

6. Imprimarea datelor cu caracter personal se realizează numai de către utilizatorii autorizaţi pt această operaţiune ṣi numai în scopuri cerute de legile în vigoare (facturi, avize de însoţire a mărfii, contracte comerciale).

7. Datele cu caracter personal sunt stocate electronic în fiṣiere securizate, protejate de parolă. Informaţiile pe suport de hârtie sunt păstrate în dosare speciale, la care au acces doar angajaţii societăţii, cărora le incumbă obligaţia de confidenţialitate.